به نام خدا

سلام خندوانه ایهاااا 

دوستان زیادی بودند که خواهان دیدن چهرۀ اقای محمود کریمی گزارشگر خندوانه بودند

مدیریت قبلی چون براش دردسر میشد پخش نکردند ولی من پست ها رو که داشتم میدیدم مدیریت قبلی این پست رو که قابلیت انتشار رو نذاشته بودند و به صورت چک نویس گذاشته بودندتو ارشیو رو براتون انتشار دادم

ولی چون برای من دردسری نداره و برای تون میذارم تا با ایشون و چهرشون اشنا بشین و همچنین یه مصاحبه ای هم با محمود کریمی گزارشگر خندوانه شده که اونم میذارم براتون در ادامه تصاویر

شاد باشید